Vägarbeten vid Kongahällatomten i sommar

Befintliga trafikljus kommer att plockas bort

547

Kungalv-rondell-6285
Kungalv-rondell-2-6286

Härifrån och ett par hundra meter framåt pågår det vägarbeten fram till mitten av juli. | Bild: Joakim Jalin
 
Kommunen har sedan en tid påbörjat vägarbeten på Marstrandsvägen i höjd med Kongahällatomten vilka kommer att pågå i omkring tre månader.

Anledningen är byggnationen av en kulvert där man lägger ned stora rör under Marstrandsvägen. Detta arbete är en del i utvecklingen av Kongahällaområdet och en förberedelse för kommande ombyggnad av Kungälvsmotet.

Man undrar om detta blir en ”vägpropp” under perioden.

två körfält öppna från E6 från Marstrandshållet

Vägen kommer inte att stängas av helt under perioden eller vid något tillfälle men antalet körfält kan komma att bli färre. Man räknar dock med att under hela byggtiden ha två körfält öppna från E6 från Marstrandshållet i den östliga riktningen och ett körfält i den västliga riktningen.

Blir ju lätt en säkerhetsrisk med logistiken vid sådana här ombyggnader.

För att minska risken för köbildning och öka säkerheten under byggtiden tillkommer bygget av en till cirkulationsplats – rondell i folkmun – som skall placeras i korsningen Marstrandsvägen och Gymnasiegatan. Befintliga trafikljus kommer att plockas bort. Detta får vi trafikanter i Kungälv leva med – april till mitten av juli – som det ser ut idag och allt går planenligt.