Ungdomshuset Framsteget öppnar i Kungälv

298
Förhoppningsvis kan ungdomshuset Framsteget ge unga vuxna hopp och utbildning eller arbete. | Foto: StatupStockPhotos / Pixabay CC0 1.0

– Äntligen öppnar vi Ungdomshuset som vi kallar Framsteget och som är ett samarbete mellan Kungälvs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården och Skolan berättar Anette Tidlund hos Kungälvs kommun i en inbjudan.

Verksamheten kommer att rikta sig till Unga vuxna mellan 16 – 29 år som inte har någon aktivitet och som genom samordnade insatser ska kunna nå målet studier eller arbete. Detta kommer att ske under samlokaliserade former så att ungdomarna kan få snabbare stöd på ett och samma ställe samt att samverkan mellan myndigheterna underlättas av att man möts i det vardagliga arbetet.

alla ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 i Kungälvs kommun

Invigning med pompa och ståt utlovas
Torsdag den 27 april har man invigning på Triogatan i huset Skomakaren på andra våningen. Det blir välkomsttal och lite förtäring. Ungdomshuset Framsteget handlar om att samlokalisera de verksamhetsdelar som redan finns och som riktar sig till denna målgrupp. Målgruppen är alla ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 i Kungälvs kommun som varken arbetar eller studerar eller riskerar att hamna i en sådan situation. Tanken är att de ska kunna gå till ett och samma ställe – en väg in –  om och när de behöver stöd för att komma i studier och/eller arbete. En av grundidéerna är att alla som möter unga och unga vuxna i vardagen ska finnas i samma lokaler för att öka samverkan, säger Jonas Arngården, ansvarig för det sociala hållbarhetsarbetet i ett pressmeddelande. Det skapar kontaktytor mellan Arbetsförmedling, Kungälvs kommun, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan.

Framsteget placerad i gemensamma lokaler i Skomakaren

Vem är vinnare i detta?
Vinsten för ungdomarna är att de kan få snabbare stöd på ett och samma ställe samt att samverkan mellan myndigheterna underlättas av att man möts i det vardagliga arbetet. Verksamheten kommer också att arbeta uppsökande. From april 2017 är Framsteget placerad i gemensamma lokaler i Skomakaren. Insatsen finansieras delvis av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilförsvarsfrågor (MUCF).