Tre kökrockar ställde till det i Kungälvs morgontrafik

294

På torsdagsmorgonen inträffade flera olyckor på E6 i södergående riktning. En av olyckorna inträffade mellan Rödbomotet och Jordfallsmotet och en annan i höjd med Kvarndammen. Oklart med personskador.

Totalt rörde det sig om tre kökrockar och skapade genast långa köer i morgontrafiken, framför allt köer för de som körde på E6 från Stenungsund.  E6 var under stunder helt avstängd vilket gjorde att många istället valde att ta vägen genom Kungälv centrum.