En sak de flesta inte vill tappa bort. | Foto: Unsplash/Pixabay CC0

Man kan känna paniken sprida sig, man famlar i fickorna, i väskan, ser sig omkring nervöst, var sjutton är min mobil? Stulen?

En mobiltelefon är idag oftast inte bara en telefon utan ens hela liv – foton, meddelanden och annat betydelsefullt. Polisen beslagtar ofta mobiltelefoner men utan IMEI-nummer har vi svårare att knyta dem till sina rätta ägare. Då så få personer har sitt IMEI-nummer nedskrivet tvingas polisen ofta att lämna tillbaka den stulna mobiltelefonen till personen som troligen inte är den rätta ägaren. Nu upplyser Polisen att det finns hjälp att få.

För att Få fram IMEI-nummret:

slå in: *#06# och sedan ring.

Mobilen har eget personnummer

Hur hittar man då sitt IMEI-nummer? Dels så finns det i de flesta fall på boxen som telefonen levereras i vid köp. Du kan också slå in koden: *#06# och sedan ”ring”. Numret visas då på skärmen. Polisen betonar vikten av att dela med sig av denna information till vänner och bekanta.

På iPhone kan du göra så här:

  • Tryck på ”Inställningar” på mobilskärmen
  • Tryck på ”Allmänt”
  • Tryck på ”Om”
  • Bläddra ner till IMEI – där har Du de 15 siffrorna
  • Skriv ner dem och informera Polisen vid en stöldanmälan