Stor gabionmur i Kungälv

Annorlunda mur med planteringsmöjligheter

761
Utefter E6 strax innan nya busscentrumet i norrgående riktning finns denna "gabion". | Foto: Thomas Engström

-Jaha, sa någon, är det farligt. Va, är det säkert sa en annan. Ingen visste nå´t! Lugn kära läsare. En gabionmur kan byggas på många sätt och är ganska nymodigt. Har dock under en ganska lång tid använts som stödmurar längst vägar i första hand. Ofta använde man då tvinnade mjuka nät som inte gav så estetiskt tilltalande murar.

Det mesta går att göra med sten och gabioner

Idag är gabioner är ett prisvärt alternativ för att göra stödmurar och andra dekorationer i både trädgårds- och offentlig miljö. Ofta byts gamla uttjänta slipers eller en buktande stenmur ut. Man vill kanske ha en annorlunda mur med planteringsmöjligheter. Eftersom gabioner är flexibla klarar de att anpassa sig efter eventuell rörelse och sättningar i underlaget utan att spricka. Det mesta går att göra med sten och gabioner om man använder sin fantasi. Grundidén är helt enkelt sten i en kanske rund eller fyrkantig form som fylls på i ett stålnät och blir en estetisk vacker syn i tillvaron, en gabion.