Smittande oro och mod – även i Kungälv

78
Carl Michael von Hausswolff har framförallt gjort sig känd genom sina arbeten med olika former av ljudkonst. | Foto: By User R▲▲S on Flickr (http://www.flickr.com/photos/r00s/2283629980/) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Inte så allvarligt som det låter men istället riktigt spännande. Det är helt enkelt en konstprojekt om yttrande frihet. På tolv platser i Göteborgsregionen – varav Kungälv är ett – kommer du att kunna se Carl Michael von Hausswolffs tolkning av demokrati, yttrandefrihet och mod till och med 16 maj.

Under hela våren arrangeras programpunkter på temat runt om i kommunerna. På onsdag den 3 maj klockan 12.00 avtäcks Carl Michael von Hausswolffs konstverk som är den sista av fyra inom konstprojektet Smittande oro & mod. Detta sker samtidigt i tolv Västsvenska kommuner. Med gemensamma krafter vill projektets deltagande kommuner lyfta ämnet demokrati, yttrandefrihet och mod. Som medel används både konst och programverksamhet.

kraftigt kritiserad då han ställde ut en bild gjord av aska från det nazistiska koncentrationslägret i Majdanik

Carl Michael von Hausswolff har som konstnär arbetat gränsöverskridande, främst med ljudkonst men även med andra konceptuella verk. Tillsammans med Leif Elggren startade han det fortfarande pågående projektet Elgaland-Vargaland, ett projekt som bland annat driver och ifrågasätter idén om nationalitet och dess koppling till identitet. 2012 blev han kraftigt kritiserad då han ställde ut en bild gjord av aska från det nazistiska koncentrationslägret i Majdanik.

Mer om projektet Smittande oro och mod

I dagens samhälle upplever många människor en ökad rädsla för att uttrycka sina åsikter. Har samtalsklimatet hårdnat? Vad händer om journalister, författare och konstnärer börjar censurera sig av rädsla för repressalier? Med konstnären och curatorn Jörgen Svensson i spetsen har fyra svenska och internationella konstnärer, för projektet skapat var sitt nytt och unikt konstverk på temat mod, rädsla, yttrandefrihet och demokrati. Under en tvåveckorsperiod visas respektive konstnärs bild samtidigt i Göteborgsregionens tolv kommuner. På vernissagedagen mellan klockan 18 och 20 har du chansen att ställa frågor kring konstverket eller projektets tema till curatorn Jörgen Svensson och konstnären Carl Michael von Hausswolff.

Tanken om ett gemensamt projekt spirade ur uppgivenhet, ilska och sorg över hot och våld mot kulturarbetare

Tanken om ett gemensamt projekt spirade ur uppgivenhet, ilska och sorg över hot och våld mot kulturarbetare, konstnärer och människor i allmänhet. Idén väcktes på ett möte mellan kulturtjänstepersoner från kommunerna inom Göteborgsregionen i januari 2015, dagen efter attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris. Kan vi med kulturen och konsten som kraft tillsammans arbeta för att smitta vår omgivning med mod?

– Konstverken har en central roll, men programverksamheten, där vi lyfter fram yttrande- och tryckfriheten, har också en betydande roll. Styrkan ligger i att vi manifesterar denna viktiga fråga samtidigt i tolv kommuner i Göteborgsregionen, säger Birgitta Lundh Gitse, kultursamordnare i Stenungsund och medverkande i projektgruppen.

KÄLLA: Pressinfo Kungälvs Kommun