Se upp för krigsfartyg Kungälvs båtfolk

1432
På grund av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden nu övar Försvarsmakten mer intensivt än på länge i landets skärgårdar och kustområden. (Arkivbild) | Foto: TheoHengelmolen/Pixabay CC0 1.0

Försvarsmakten uppmanar sjöfolket att iaktta stor försiktighet i sommar när man ger sig ut till havs. Försvaret intensifierar sina övningar i landets skärgårdar i sommar. Nu uppmanar man båtfolket att vidta försiktighetsåtgärder för att inte drabbas av problem när de möter örlogsfartyg till havs. Information finns på försvarsmaktens hemsida med rubriken ”Råd till båtfolk och skärgårdsboende” som försvarsmakten förklarar varför det gäller att hålla undan.

Övningar i hela landet
Övningarna sker i samtliga skärgårdar, bland annat i Stockholm, Göteborg, i norra och i södra Sverige. Det här innebär att båtfolket måste se upp. Framförallt gäller det att hålla undan, att genast styra bort från eventuella krigsfartyg som dyker upp. Allra bäst är om man kan hålla ett avstånd på tusen meter. – Det är på förekommen anledning vi lägger ut den här varningstexten. Sedan vi började öka antalet övningar har vi märkt att många sjöovana inte riktigt förstår farorna, de kör upp nära oss och de förtöjer inte sina båtar ordentligt, säger Jimmie Adamsson, informationschef på 3:e sjöstridsflottlinjen i Karlskrona.

erfarenheter av att båtfolket inte alltid inser vad det innebär

Förtöj för storm
Adamsson förklarar att försvarsmakten har rätt att framföra sina skepp var som helst – och hur fort som helst.
– Uppmaningen är att alltid förtöja för storm som det heter. Är inte båten ordentligt surrad riskerar den att skadas av våra svallvågor.
Anledningen till uppmaningen att hålla avstånd beror på att krigsfartygen ofta har utrustning i vattnet. Det kan vara undervattensfarkoster för minröjning eller sonarer för utbåtsjakt. – Vi har också ett stort ansvar, på sjön gäller det att alla samarbetar. Men vi har alltså erfarenheter av att båtfolket inte alltid inser vad det innebär, säger Jimmie Adamsson.

allt från artilleri till sjunkbombsfällningar och sprängningar av sjöminor

Paddla mot vågorna
På sommaren är det förutom en intensiv båttrafik också vanligt med kanot- och kajakpaddlare längs kusterna. Till dem blir rådet att alltid stäva sjön, det vill säga paddla mot vågorna. – Svallvågorna är oftast långa, det borde inte vara så svårt att möta dem bara man gör det på rätt sätt, säger Jimmie Adamsson. Ytterligare en aspekt att notera är att det kommer att bli skjutövningar med allt från artilleri till sjunkbombsfällningar och sprängningar av sjöminor.

Se upp för laser
Då kommer försvarsmakten att förvarna på olika sätt. Det gäller att vara uppmärksam på röda flaggor och lyssna efter upprepade korta ljud från fartygens ljudsignalanordningar. Man får heller aldrig titta med kikare mot ett örlogsfartyg under en skjutövning. Det eftersom fartygsbesättningen ofta använder laser för att mäta avstånd. Laserstrålar kan vara mycket skadliga om man får strålen i ögonen.