Scanning för mammografi blir gratis för Kungälvskvinnor

362
Gratis mammografi gäller då kvinnor mellan 40 - 74 år med en fortsatt intervall på två år. | Foto: longleanna/Pixabay CC0 1.0

En del screening inom hälso- och sjukvården bör bli gratis var förslaget. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Enligt regeringen ska denna reform gälla screening för bröstcancer med mammografi. En del landsting har redan infört avgiftsfri mammografi, men regeringen vill alltså att alla landsting ska erbjuda avgiftsfri screening vilket riksdagen i våran ställde sig bakom. Gratis mammografi gäller då kvinnor mellan 40 – 74 år med en fortsatt intervall på två år.

Detta berättar man på riksdagens hemsida. Dessa förändringar börjar att gälla fr.o.m. 1 juli 2016. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och därför är det den cancerform som prioriteras i första hand av regeringen. Syftet med avgiftsfriheten är att öka deltagandet i strukturerade mammografiundersökningar. Särskilt angeläget är det för kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper. Riksdagen har också beslutat att det är regeringen som ska bestämma vilka villkor som ska gälla för screeningen.Regeringen kan också välja att delegera det beslutet till en myndighet. De ökade kostnader detta innebär finns redan avsatta till årets budget.