Polisen varnar på allvar för mycket Kungälvsvilt

331
Polisen varnar på stort allvar i sitt pressmeddelande om hur man kan föröka undvika viltolyckorna. | Foto: Skeeze/Pixabay CC0 1.0

Runt 48 000 viltolyckor i Sverige 2015 och förmodligen minst lika många under 2016 gör att polisen sätter upp en insatsvecka med bland annat fartkontroller. Det inträffar över 5 viltolyckor per timme i Sverige och olyckorna måste bli färre. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 26 september – 2 oktober.

Runt 48 000 viltolyckor i Sverige 2015

Under rubriken ”Se dig om kring – när du reser” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka, den 26 september – 2 oktober. Vecka syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Många djur är flockdjur och följs åt. Detta gäller t.ex. rådjur och vildsvin. – Det är oroande att viltolyckorna är så många. Det skapar både lidande för djur och människor och kostar samtidigt samhället stora summor pengar, säger Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare för Nationella Viltolycksrådet.

En viltolycka kan ske snabbt

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. Vissa faktorer har säkert större påverkan än andra. Biltäthet, ökad viltstam hos vissa djur, ovana att läsa av naturen utanför vägbanan, bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker, säger Lars-Erik Nilsson.  Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar var etthundrade ut för en viltolycka.  Nästan 35 procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra

– Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns. Från hemsidan kan man få sin färdväg med de tidigare viltolyckorna utritad, säger Viltolycksrådets ordförande Anna-Carin Gustafsson Åström.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till Polisen via 112.

”viktigaste insatsen – att vara vaksam när man är ute på våra vägar”

Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är dock att vara vaksam när man är ute på våra vägar. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i tätbebyggt område.

Insatsveckans tema vill uppmärksamma vikten av att inte bara se vägbanan utan också se omgivningen för att kanske se djuren i tid innan de är på vägen och olyckan har inträffat.

Insatsveckan

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband

med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs med information till landets körkortselever. När man är ny bil- eller mc-förare kanske man inte alltid tänker på att det kan ske en olycka med vilda djur.

-Vi vill få våra nyblivna körkortsinnehavare att bli mer uppmärksamma på denna typ av olyckor samtidigt som rådet vill informera om all den information som finns på deras hemsida – inte minst gäller det Viltolycks-appen ”Viltolycka” som man kan ladda ned gratis, säger Lars-Erik Nilsson.

Om olyckan ändå är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.(Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.)

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan. Denna kan man bl.a. hämta hos Bilprovningen.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.