Polisen och Kungälvs kommun tar hårda tag mot trafik- och narkotikaproblemen

945
Nu verkställs arbetet mellan polisen, kommunen och invånarna om ett tryggare Kungälv. | Foto: Skitterfoto/Pixabay CC0 1.0

Idag presenteras Kungälvs första medborgarlöfte för invånarna. Det handlar om trafikproblem och narkotika. Kungälvs polisstation ska också öppnas fem dagar i veckan. Det är polisen och Kungälvs kommun som presenterar sitt medborgarlöfte som till stor del bygger på kommuninvånarnas synpunkter.

– Fortkörning, störande mopedåkning och epatraktorkörning samt narkotika är problem som Kungälvsborna lyft fram i de cirka 400 medborgardialoger vi har gjort. Dessutom tycker många att det är viktigt att kunna besöka sin lokala polisstation, säger kommunpolisen Anna Åberg i ett pressmeddelande.

– Ett viktigt område är narkotikaproblematiken bland unga. Idag har ungdomar en mer liberal inställning till narkotika jämfört med tidigare och det är lätt att få tag i droger. Våra invånare vill att vi jobbar mer med att förebygga och förhindra att ungdomar fastnar i missbruk, säger Robert Andersson, samordnare för Trygg i Kungälv.

Vad är då löftet under kommande år gällande trafikproblemen?

Minst tjugo trafikkontroller med fokus på hastighet, störande mopedåkning och epatraktorkörning vid platser och tider som invånarna föreslår av polisen. Utskick av brev om laglig och säker mopedåkning till föräldrar med ungdomar som fyller 15 år från kommunen.

…och för narkotikaproblemen?

Polisen gör minst åtta narkotikainsatser med inriktning mot ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Kommunen gör ett utskick av brev om narkotikaproblematik till föräldrar med ungdomar mellan 12 och 18 år. Informationen omfattar även hur man kan få stöd av kommunen. Dessutom skall föräldrar till ungdomar i skolår 8 bjudas in till möte på respektive skola i syfte att få information om narkotikasituationen i kommunen och hur man kan motverka att ungdomarna använder narkotika.

Till detta kommer man att hålla öppet polisstationen i Kungälv fem dagar i veckan då den skall vara tillgänglig för kommuninvånarna. Medborgarlöftet är en del av Trygg i Kungälv – en långsiktig satsning där polisen, kommunförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i kommunen utifrån en gemensam lokal lägesbild.