Kungälvsbor – ICA återkallar korv för listerialarm

694
Listeriabakterier dör vid 70 graders upphettning men en grillkorv kan ju vara god att äta "rå" också. (bilden har inget med artikelns produkt att göra) | Foto: Alexas_Fotos/Pixabay CC0 1.0

Upptäckten gjordes i en rutinmässig kvalitetskontroll och produkten kan ha sålts i hela landet från den 29 augusti 2016. I och med återkallelsen stoppas varorna för all försäljning i butikernas kassor. Produkter med annat bäst före datum omfattas inte av återkallelsen.
ICA återkallar ”ICA I love eco” grillkorv 400 gram med bäst före datum 2016-09-28 på grund av risk för listeria. Listeriabakterier dör vid 70 graders upphettning. ICA beklagar det inträffade och uppmanar alla kunder som har köpt denna produkt att kontakta ICAs kundkontakt alternativt lämna tillbaka produkten i butiken där den är köpt.

Fakta Listeria
Listeriabakterien är vanligt förekommande i vår omgivning. Den finns i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. Listeriabakterien kan orsaka sjukdom hos både djur och människa. Listeriainfektion är en zoonos det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.
Symtomgivande infektion hos människa är ovanligt. Med tanke på att de flesta av oss sannolikt fått i oss stora mängder listeriabakterier genom åren utan att bli sjuka, bör bakterien kanske egentligen ses som förhållandevis ofarlig för de flesta av oss. Den kan dock vara farlig för människor med nedsatt immunförsvar, bland annat gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer.
Antalet rapporterade listeriafall har ökat de senaste åren från 40-50 under början av 2000-talet till 60-90 för de senare åren. Majoriteten av fallen är inhemskt smittade och tillhör de äldre åldersgrupperna och/eller har nedsatt immunförsvar på grund av underliggande sjukdom eller annan orsak. Ökningen av rapporterade listeriafall ses både i Sverige och internationellt i Europa.
Källa: Folkhälsomyndigheten