Kungälvsbo – köper du ekoägg – giftigare

236
Det är viktigt att branschen nu undersöker vad de högre halterna i ekologiska ägg beror på, säger man på Livsmedelsverket (bilden har inget med artikeln att göra). | Foto: Zdenet / Pixabay CC0 1.0

Det var vid en regelbunden provtagning som det upptäcktes att halterna av miljögifterna i ekologiska ägg var tre gånger högre än för konventionella, skriver tidningen Land.Inga gränsvärden har överskridits. –Men man når till åtgärdsgränsen och därför har vi uppmanat branschen att titta på vad det kan bero på, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef vid Livsmedelsverket.

halterna har fortsatt att stiga

”Det är viktigt att branschen nu undersöker vad de högre halterna i ekologiska ägg beror på”, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef vid Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Svårt ersätta fiskmjölet. Ekologiska ägg i Sverige visar på högre halter av miljögifter såsom PCB än andra ägg – och nivåerna fortsätter att stiga, konstaterar Livsmedelsverket. Redan 2004 upptäcktes att ekologiska ägg innehöll mer dioxin än andra ägg. Den gången kopplades det till fodret, fiskmjöl från Östersjöfisk, och kraven på fiskmjölet skärptes. Men halterna har fortsatt att stiga, skriver tidningen Land. Branschorganisationen Svenska Ägg säger i ett pressmeddelande att som ett första steg är planen att minska andelen fiskmjöl i hönsfodret. ”För tillfället finns ingen fungerande ersättning till fiskmjölet i ekologiska foderblandningar, därför kan vi i dagsläget inte utesluta fiskmjölet helt”, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare i Svenska Ägg. Organisationen har även inlett en utredning för att hitta andra möjliga orsaker till ökningen.
Dioxin och PCB är miljögifter som lagras i kroppen under hela livet och är skadligt på lång sikt.

Källa: Livsmedelsverket/Pressmeddelande