Kungälvs A-traktorer – nu blir det besiktning

823
Jo, en del Volvobilar hamnade så här - men hade du en 740 så var chansen stor att den blev en A-traktor. | Foto: Lumamannen/Pixabay CC0 3.0

Nu kan det bli aktuellt med skärpta krav på stadens A-traktorer. Detta för att öka trafiksäkerheten och att minska olyckorna. Transportstyrelsen föreslår att dessa fordon skall kontrollbesiktas vartannat år. Detta måste dock ske via ett regeringsbeslut men kan ske redan under hösten 2016.

-Vi har fått många signaler från poliserna i olika delar av landet. De ser vid trafikolyckor med a-traktor att de är i väldigt dåligt skick. En återkommande kontroll kommer att höja den tekniska statusen på fordonen, säger Mats Hjälm som är utredare vid Transportstyrelsen till P4 Väst 

Dyr historia för samhället

Trafikolyckorna med a-traktor kostar samhället mellan 44 och 90 miljoner kronor per år.  Det innebär 50 till 80 personskadeolyckor enligt Transportstyrelsen. A-traktorer är i mycket ungdomens fordon på landsbygden. Och de ökar i antal. 1995 fanns det det drygt 4300 i trafik, 20 år senare är det 9600 enligt myndigheten för Trafikanalys. I intervjun med P4 Väst säger en av ungdomarna på frågan om det ändå kommer att finnas efterfrågan på A-traktorer att det tror han – dock – många kommer inte att gå igenom besiktningen bland annat på grund av rost.

Kort fakta för s.k. EPA-Traktorer (A-traktorer)
Vilka bilar kan användas?
Normalt kan alla bilar med en tjänstevikt på 2000 kg accepteras. Har bilen lägre tjänstevikt ska den vara konstruerad för en släpvagnsvikt av minst 1000 kg.
Vad måste byggas om?
Bilen ska vara ombyggd så att det är uppenbart att den inte längre är avsedd för person- eller godsbefodran. Säte för en eller två passagerare får dock förekomma. Bilens ordinarie förarhytt eller karosseri ska behållas men måste i förekommande fall kortas så att utrymmet bakom framsäten inte kan rymma passagerare eller gods. Blindutrymme godtas ej. Att fylla ut ett blindutrymme bakom framsäte med t ex bränsletank kan inte heller accepteras.
Avgasrör.
Avgasrör ska vara riktat så att avgaserna avleds antingen uppåt, alt bakåt eller åt fordonets vänstra sida. Uppåtriktat rör ska mynna på sådan höjd att olägenheter för förare eller passagerare inte uppstår. Bakåtriktat rör ska mynna rakt bakåt eller åt vänster och inte ovanför horisontalplanet. Åt sidan riktat rör ska vara riktat horisontellt eller snett nedåt.
LGF-skylt.
Baktill på traktor ska finnas en LGF-skylt (Långsamtgående Fordon). Skylten ska vara placerad lodrätt med basen nedåt och vinkelrätt mot fordonets längdaxel med en avikelse på högst 10 grader. Skylten ska vara placerad på en höjd av minst 0,6 m och högst 1,8 m över marken. Om konstruktionen inte medger sådan placering får skylten flyttas i erfoderlig utsträckning. Skyltens yta ska dock vara väl synlig. Skylten får inte placeras innanför en ruta. LGF-skylten får sitta på bakrutan, förutsatt att det är högst 2 meter till bakänden av bilen (stötfångaren inte inräknad)
Källa: epatraktor.nu