Kungälvs kommuns miljöinspektörer aldrig nöjda men nöjda ändå

159
I år har vi inspekterat alla julbord med sittning. Det har varit färre anmärkningar än vid de ordinarie kontrollerna hos samma krögare, berättar man på kommunens hemsida. | Foto:pictureday/Pixabay CC0 1.0

– Det har gått mycket bra. I år har vi inspekterat alla julbord med sittning. Det har varit färre anmärkningar än vid de ordinarie kontrollerna hos samma krögare, säger Kristina Franzén, kommunens miljöchef på kommunens hemsida. De är ute på fältet och gör sina inspektioner hos dem som säljer och arbetar med livsmedel för att det finns en lag att följa samt för oss som bor i kommunen.

Inget får ju gå fel vid julborden

Nu har kommunens alla offentliga julbord fått sina inspektioner. – Det verkar som alla förstår riskerna med denna typ av mathantering. Inget får ju gå fel vid julborden, säger Kritina Franzén på hemsidan. Men är det nödvändigt att störa krögarna med oanmälda besök när de har som mest att göra exempelvis under julborden eller Match cupen i Marstrand? – Det ingår i uppdraget att ibland se hur hanteringen går till när det är som mest att göra. Att företagarna följer sina rutiner och använder rätt utrustning och lokalerna på bästa sätt. Dessutom anser Livsmedelsverket, som central myndighet, att vi inte skall föranmäla våra besök.

Hur går ett besök till när fokus läggs på att hantering och rutiner sköts?
– Vi förutsätter inte att någon avdelas för att prata med oss, tvärt om, säger livsmedelsinspektör Lina Lindahl. Helst står vi i bakgrunden och iakttar. Samtalet med krögaren kan vi ha på telefon eller senare vid ett lugnare tillfälle.

Om det blir anmärkningar, hur följs de upp?
– De följs upp tills de har åtgärdats. Alla som varit matförgiftade med kräkningar och diarréer förstår säkert varför tillsynen behövs. Folk vill inte och skall inte bli sjuka. Alla krögare eller restaurangbesökare som undrar något eller noterar något som verkar konstigt är alltid välkomna att höra av sig till oss livsmedelsinspektörer. Vi försöker svara på allt.