Kungälvs Kommun klimatsäkrar i Tvetenområdet

Framtida regn måste tyglas

294
Foto: Hans Braxmeier/Pixabay CC0 1.0

Under 2016 kommer Kungälvs Kommun att göra omfattande arbeten av alla former av ledningar i Tvetenområdet i Kungälv. Detta innebär att framkomligheten i området avsevärt kommer att försämras under byggtiden, skriver Anders Möller, projektledare på infrastruktur i Kungälvs Kommun i ett utskick till invånarna. Han tillägger också att de som direkt påverkas av bygget kommer att bjudas in till egna informationsmöten inför varje etapp.

det mesta tyder på en framtida ökad regnmängd

–Då det mesta tyder på en framtida ökad regnmängd är infrastrukturen en del av kommunens arbete med att framtidssäkra våra ledningar, fortsätter Möller.

Framkomligheten påverkas mest under arbeten som sker utmed Fridhemsgatan. Detta är en central genomfartsväg och trafiken från Trollhättevägen behöver då köra runt Solängsskolan och in på Ivar Claessons Gata.

Då Ivar Claessons Gata är ett väl utnyttjat stråk för gång- och cykeltrafikanter samt skolelever kommer det att skapas en säker gång- och cykelväg, avskild med staket. Dessutom kommer flaggvakter säkra för att alla som behöver ta sig över vägen före, under och efter skoltid, detta i höjd med Solängsskolan.

Anders Möller och byggledaren Anders Eriksson berättar att de är medvetna om att detta ställer till en del besvär för de boende i området men är samtidigt övertygande om att insatserna väger upp nackdelarna i slutändan. Man kommer dessutom bygga en chikan i mitten av Fridhemsgatan och även bredda befintliga gångbanor. Detta för att försöka hålla hastigheterna nere och öka säkerheten utmed genomfartsvägen.

Arbete kommer att ske enligt följande med start vintern 2016.

Etapp 1 – Madängsgatan / Ivar Claessons Gata
Etapp 2 – Smedmästaregatan
Etapp 3 – Fridhemsgatan
Etapp 4 – Ängsgatan / Åkergatan
Etapp 5 – Gång- och cykelvägar, asfaltering och farthinder.

 

Våren 2017 kommer man att lägga den avslutande asfalteringen i området, en asfaltering som skall få  en rejäl översyn i hela området, avslutar Möller sin information.