Kungälvs fästingar tror att våren är här

171
Liten men så fruktad. | Foto: Catkin/Pixabay CC0 1.0

– När temperaturen går över fyra-fem grader, då har vi fästingar ute i naturen, säger smittskyddsläkaren i Västra Götaland, Leif Dotevall. – Det går inte säga än hur det blir i år, men förutsättningarna att fästingarna har överlevt vintern har tyvärr varit ganska goda, säger han.

Med det milda vädret är fästingsäsongen redan igång

Trots att antalet inrapporterade fall av TBE minskade förra året, är det viktigt att vaccinera sig redan nu, menar Leif Dotevall, smittskyddsläkare i Västra Götaland. De områden som kallas för riskområden är platser som haft minst två fall av TBE, och bor man i ett sådant är det läge att vaccinera sig. Med det milda vädret är fästingsäsongen redan igång. Det är dags att vaccinera sig mot TBE om man kommer röra sig i riskområdena i Västra Götaland. Huruvida det blir ett fästingår eller inte är dock för tidigt att säga.

FAKTA:
Fästingen genomgår tre olika stadier i sin utveckling. Från larv till nymf och därefter till vuxen fästing. I varje stadium behöver den suga blod för att utvecklas vidare. När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10–20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur ska passera. Värddjur är framför allt möss och sorkar men även stora däggdjur samt ibland också människor. Vår vanligaste fästing (Ixodes ricinus) saknar ögon. När den känner av rörelser i vegetationen, koldioxid eller dofter sveper den med frambenen och griper tag i pälsen på det passerande offret.
TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. De blir inte själva sjuka men kan överföra virus till fästingar, som via saliven överför det vidare till nästa djur eller människa som fästingen biter. Fåglar och större däggdjur kan transportera infekterade fästingar längre sträckor.
Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen som kan tas tidigast efter 5 månader ges vanligen inför nästa säsong, alltså högst 12 månader efter dos 2. För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt vaccinationsschemat nedan.