Kungälv stoppar planer på modulboenden

736
Modulhusen på bilden är de nybyggda på Ängegärde. | Foto: Thomas Engström

Kommunen avbryter planerna på nya modulhus på Östergårdsgatan i Tega. Planerna på modulhus på Helgonagatan i Munkegärde kvarstår. De två boendena i Tega skulle ge totalt tio lägenheter, men efter att ha gått igenom ekonomin i projekten och tagit in synpunkter väljer kommunen nu att inte gå vidare med planerna. – Det blev för dyrt att bygga så få lägenheter på de här platserna, säger Jonas Arngården, ansvarig för social hållbarhet i Kungälv i ett pressmeddelande. Sen har vi lyssnat på synpunkterna från grannar och kommit fram till att vi i nuläget inte ska bygga på de här platserna.

I bostadsbristens Kungälv pågår sedan flera år ett omfattande arbete med att få fram fler bostäder, villor, radhus och flerfamiljsboenden. Till det ska kommunen ordna tak över huvudet åt de 195 personer som anländer som nyanlända till Kungälv i år och de dryga 300 som beräknas komma 2018 och 2019. För att klara det behöver kommunen arbeta med tillfälliga lösningar. 23 maj gav Kungälvs Miljö- och byggnadsnämnd klartecken att gå vidare med byggplanerna på Helgonagatan i Munkegärde. Där planeras åtta tvårumslägenheter och fyra trerummare stå färdiga till hösten 2017. Bygglovet är tillfälligt och gäller på fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare tio år. – Lägenheterna på Helgonagatan kommer att ge ett värdefullt tillskott, men det behövs mer, säger Jonas Arngården.

modulerna är en framtida tillgång för kommunen, exempelvis som studentlägenheter

Att bygga bostäder med tillfälliga bygglov blir dyrare än att bygga permanenta hus. För ett tillfälligt boende kan kostnaderna slås ut på 15 år medan ett permanent hus kan skrivas av på längre tid. Det innebär att de tillfälliga boendena på kort sikt ger en förlust för kommunen. Vi har försökt pressa kostnaderna rejält och lyckats bättre än till exempel Göteborg som tvingats lägga ner flera av sina boenden med hänvisning till priset, säger Jonas Arngården. Vad kostnaderna blir i slutändan beror på vad som händer med modulhusen efter att det tillfälliga bygglovet löpt ut. – Då kan vi antingen använda husen i den kommunala verksamheten eller sälja till utomstående, modulerna är en framtida tillgång för kommunen, exempelvis som studentlägenheter, säger Jonas Arngården.

Fakta modulhus:
Fem modulhus för nyanlända i Ängegärde stod färdigt i maj 2017. Totalt 30 lägenheter till en kostnad på ca 32,5 miljoner kronor inklusive moms, varav 20 miljoner är kostnader för själva husen. En tvårumslägenhet på 50 kvadrat har en hyra på 8764 kronor och en etta på 24,6 kvadrat kostar 5298. Räknat på en 15-årsperiod gör kommunen en förlust på totalt cirka 3 miljoner kronor.