Kulturskolan i Kungälv får 400 000 kronor

126
Då barn och unga tillfrågades vad de ville göra visade det sig att skapande verksamhet visade sig vara hett eftertraktat | Foto: Markusspiske/Pixabay CC0 1.0

Statens Kulturråd har beslutat att tilldela Kulturskolan i Kungälv ett bidrag på 400 000 kronor. Pengarna skall användas till att bredda verksamheten med skapande ämnen.

Pengarna ska användas till att fortsätta utveckla Kulturskolan efter de önskemål som kommit in

Regeringen utlyste utvecklingsbidraget till kulturskolor i landet för att göra verksamheten mer jämlik och tillgänglig för barn och unga. Kungälvs kulturskola har beviljats 400 000 kronor. Pengarna ska användas till att fortsätta utveckla Kulturskolan efter de önskemål som kommit in i samband med ombyggnationen av Mimers kulturhus. Då tillfrågades barn och unga vad de ville göra och skapande verksamhet visade sig vara hett eftertraktat. Detta berättar i förra veckan kommunen på sin hemsida. Förhoppningen är att man redan till våren skall kunna komma igång med filmskapande, animation, målande, pyssel – detta både inom Kulturskolans verksamhet tillika i det nya rum som kallas KultLab i Mimers Hus.