Kommunen bjuder på halkgrus igen till Kungälvsborna

64
Ta med en egen spann och spade säger man på kommunen. | Foto: RAMillu/Pixabay CC0 1.0

Nu kan du hämta halkgrus gratis på olika ställen i kommunen. Upp till 100 kg bjuder kommunen på.

Hämta gruset under motorvägsbron vid Skarpe Nord, vid Helgonagatan i Munkegärde eller vid Ytterns parkering. Ta med en egen spann och spade!