Kode skola – vassa föremål i sandlådor

522
Tråkig förstörelse på Kode skola. | Arkivfoto: 422737/Pixabay CC0 1.0

Ett förråd hade brutits upp, ett bollplank hade sparkats sönder, någon hade eldat på uteborden och klottrat fula ord på skolväggarna. På marken var det nerskräpat med fimpar, papper och glas.

brutit upp förråd, eldat på utebord, klottrat fula ord och sparkat sönder ett bollplank

När personalen kom till den kommunala grundskolan på Smaragdvägen på måndagsmorgonen möttes de av klotter, skräp och förstörelse på skolgården. – Det är en uppenbar problematik. Vi försöker från polisens sida att göra det vi kan. Eftersom vi vet att det varit upprepad skadegörelse har vi haft kontroller på platsen, säger en talesman för polisen och fortsätter till KP – Men hittills har ingen varit på plats när vi varit där och är ingen där när vi kommer dit kan vi inget göra. Man har även hittat vassa plastföremål nedstuckna i sandlådor vilket man skulle kunna befara kunnat orsaka skador om någon drabbats av dem. Man har dessutom brutit upp förråd, eldat på utebord, klottrat fula ord och sparkat sönder ett bollplank. Det fanns dessutom både fimpar, papper och glas på marken som man medvetet skräpat ned med.