Jobbigt för Kungälvs mördarsniglar

354
Torrt väder gör det svårt för den s.k. mördarsnigeln. Foto: Aleviva-Medien/Pixabay CC0 1.0

Det torra och varma vädret i maj och första halvan av juni tog kål på många spanska skogssniglar, populärt kallade mördarsniglar. Därmed ser 2016 ut att bli ett dåligt år – ur sniglarnas perspektiv berättar svt.se.

Många av mördarsniglarna har dött av det torra vädret. Även om resten av sommaren blir regnig lär sniglarna bli ovanligt få. Det säger en snigelexpert. – Det kommer hålla i sig eftersom beståndet nu inte är så stort från början, säger Ted von Proschwitz, biolog vid Göteborgs naturhistoriska museum.

Kan para sig själv

Mördarsniglarna är hermafroditer, så de behöver ingen partner för att befrukta sina ägg. Snigeln kan leva upp till ett år och på den tiden hinner en snigel producera över 400 ägg. Dessutom visar nya forskar rön att de tål kraftig kyla och därför kan överleva vintern – även om upp till 70 procent av deras kropp blir nedfryst. Mördarsnigeln dokumenterades för första gången i Sverige 1975 i Påarp i Skåne. Året därpå siktades den i Askim i Göteborg. Fram till mitten av 1980-talet var ökningen långsam, men därefter har spridningen varit snabb.

Frågor och svar om  Mördarsnigeln (Spansk skogssnigel)
Kan jag förvara sniglar som jag vill sända in för artbestämning över en helg eller tills jag har fått tag i en lämplig ask?
Sniglar kan förvaras levande i en burk med lufthål och lämplig snigelmat – till exempel salladsblad, mossa eller annan växtlighet. Källarsvalt eller kylskåpstemperatur är bra.
Hur tidigt på våren börjar den spanska skogssnigeln lägga ägg?
Det dröjer ett par veckor efter det att de första sniglarna visat sig efter övervintringen. De sniglar som nästan blivit vuxna före vintervilan måste äta och växa till ytterligare innan de kan lägga ägg. I Sydsverige börjar äggläggningen i slutet av juni.
Kan ägg spridas med bilar, skor, hundar osv.?
Det är möjligt men man vet inte om det sker/ har skett i Sverige. Den normala spridningen av sniglar sker genom att ägg, små eller större sniglar finns i jord eller med plantor som transporteras av människor.
När är det effektivast att bekämpa sniglar?
Den största effekten får man om man bekämpar dem på våren så fort de visar sig, och innan de börjar lägga ägg.
Vad gör man med de döda sniglarna?
Det bästa är om man kan gräva ner dem. Man kan också lägga dem i en påse i soptunnan (helst skall man frysförvara dem fram till tömningsdags). Alternativa metoder är att kompostera sniglarna eller låta dem ligga kvar på gräsmattan. Döda sniglar fungerar som lockbete – positivt om man vill veta var de samlas, negativt om de lockar till sig grannens sniglar.
Jag har använt salt i en burk som jag lägger sniglar i och då dör de snabbt, jag strör också salt över sniglar som jag ser på gräsmattan. Är det bättre att använda kalk för att avliva sniglar?
Varken salt eller kalk är bra medel för avlivning av sniglar. Sniglarna dör men det går inte så snabbt. Ofta hinner de bilda mycket slem som skyddar en stund mot saltet/kalken. Salt/kalk och döda sniglar blir sedan ett problematiskt avfall.
Kan ägg som finns inuti en dödad snigel utvecklas?
Nej, ägg som inte är lagda är inte utvecklingsdugliga.
När kan man hitta sniglar?
Lättast i fuktigt väder (vidd dagg, regn, nattetid), från den tid på våren då temperaturen överstiger cirka 8-10 grader. De könsmogna djuren dör i mitten av oktober. Mindre, icke könsmogna sniglar söker skydd i markens översta decimeter i sprickor, håligheter osv.
När blir de könsmogna?
Efter cirka 4 veckor (1-8 cm stora) efter kläckningen.
Hur stora är de när de ”föds”?
Cirka en centimeter (en snigel ryms i ett ägg!).
Kan ägg övervintra?
Nej – i Sverige möjligen i Skåne men troligen inte heller där.
Hur lång tid åtgår mellan äggläggning och kläckning?
4 veckor.
Hur ser ägg ut? Hur många blir det?
Ca 3,5 mm i diameter. Nylagda är de genomskinliga men blir sedan gråvita. De är mjuka och brukar läggas i portioner om 10-30 styck, totalt cirka 400 från en snigel under dess livstid. Äggen ligger ofta öppet på jorden, i löv och i komposter.
Om jag halshugger en snigel, kan då de båda delarna utvecklas till sniglar?
Nej, en snigel som delas dör.
Källa: http://www.gnm.se/snigelakuten