Hus från en svunnen tid i Kungälv – del 10

264
Ett typiskt sekelskifteshus, ja så skriver Sigurd Johansson i boken "Det gamla Kungälv" om fastigheten i Kvarteret Svingeln 8. | Foto: Thomas Engström

Huset – som ligger en bit upp på Östra Gatan på vänster sida om man är på väg ned mot Gamla Torget – byggdes av timmermannen Janne Andersson 1901. Huset är ett av väldigt få fastigheter i Kungälv från denna tid och vars exteriör är helt ursprunglig.

Ett typiskt sekelskifteshus, ja så skriver Sigurd Johansson i boken ”Det gamla Kungälv”. Bland de hyresgäster som bott i fastigheten märks borgmästaren Conrad Arnstedt och byggmästaren som ledde restaureringsarbetet av Bohus Fästning på 1930-talet – Adolf Tell.