Bildtext: Efter uteleken kan barnen inom kort  tryggt gå in och sova middag på giftfria madrasser på kommunens dagis.Foto: dragon/Pixabay CC0 3.0

Kungälvs förskolor jobbar aktivt med ”Giftfri förskola”. All personal har utbildats och utrensning av leksaker och material enligt naturskyddsföreningens rekommendationer har genomförts under hösten 2015.

Till att börja med finns nu äntligen ett ”Svanenmärkt” alternativ till de äldre vilmadrasserna av PVC och 600 sådana kommer nu att köpas in till förskolorna. –Vi ser madrassbytet som en prioriterad åtgärd för att öka friskheten på våra förskolor, säger Peter Schmidinger, förskolechef Kungälvs kommun. –Vi förstod tidigt att behovet och efterfrågan på en miljömärkt vilmadrass skulle bli stort efter utredning om Giftfri förskola. Vi började därför titta på vad vi skulle kunna erbjuda och tog kontakt med Svanen, säger Ola Gustavsson på Marksöm AB i deras information.

Vid fortsatt läsning ger man eloge till Kungälvs kommun. –Att våra barns förskolor är giftfria har blivit en allt viktigare fråga de senaste åren i samband med kemikalielarm och varningar om ämnen som kan skada våra barn. Nu kommer en viktig pusselbit för kommuner, som t ex Kungälvs kommun, som vill säkra en trygg miljö på sina förskolor – den första Svanenmärkta vilmadrassen, fortsätter man på Marksöm AB – bolaget som tillverkar denna ”Svanenmärkta” madrass.