Förberedelser pågår för nytt flyktingboende i Kärna

1457
En av flera satsningar för att kunna klara av beslutade åtaganden. | Foto: Arkiv

De flyktingar som nu kommer till oss är främst krigsdrabbade familjer från Syrien som fått uppehålls-tillstånd och tålmodigt väntat på att få komma till en kommun och starta ett nytt liv. Förhoppningsvis får nu ett 30-tal nya kommunmedborgare snart ett hem i vår kommun. Vi är mycket glada för det stora engagemanget som Torsbys pastorat visat oss i frågan om att samverka kring bostäder för nyanlända, säger Jonas Arngården, sektorchef för Arbetsliv och stöd i Kungälvs kommun. Detta i ett pressmeddelande från Kungälvs kommun under onsdagseftermiddagen.

Men det räcker inte, säger Jonas Arngården

Ansökan om tillfälligt bygglov för moduler i Kärna ska nu lämnas in till bygglovsenheten. Det är Torsby pastorat som har upplåtit mark till kommunen och om allt går enligt plan kommer 10 lägenheter att sättas upp och ett antal familjer kan flytta in under september månad. -Vi ser fram emot detta, säger kyrkorådets ordförande Lars Gustafson, som också gärna vill bidra till de nya invånarnas integration i samhället. Kanske kan vi starta en förening tillsammans med intillboende och kanske även engagera andra lokala föreningar. Men det räcker inte, säger Jonas Arngården. Vi behöver också satsa på mer tillfälliga boenden i form av moduler som kommer att sättas upp på ett par ställen i kommunen.

Den internationella flyktingkrisen ställer höga krav på alla kommuner att ta emot personer som flytt från krig. Det pågår ett intensivt arbete att hitta bostäder vi kan hyra, eller mark där vi kan bygga nytt. Kungälvs kommunsuppdrag är att ordna fram bostäder till 600 nyanlända under 2016 och 2017 enligt den kvot som alla Sveriges kommuner ska uppfylla. De flesta bostäder ordnas i befintliga fastigheter som köps eller hyrs av kommunen.