Foto: Joakim Jalin

Nära var sjätte restaurang hade svårt att redogöra om maten innehöll allergiframkallande ämnen och en del garanterade till och med att det inte fanns sådana ämnen i maten, trots att det gjorde det. –Det är ju allvarligt då det ju är en direkt hälsofara för konsumenten, säger Maria Nylén på Länsstyrelsen.

23 kommuner i Västra Götaland och Halland var med i undersökningen som tittade närmare på hur 526 livsmedel i förpackningar eller på restauranger var märkta eller gick att få upplysningar om.
Många missar att allergimärka maten. – Att det var så många som inte hade fått ordning på sin märkning kan man bli förvånad över, men vi var väl inte förvånade över att alla inte hade lyckats, säger Maria Nylén på Länsstyrelsen i Västra Götaland som sammanställt undersökningen.

För ett år sedan skärptes kraven och numera ska allergena ämnen i matvaror märkas ut tydligt. Och där det serveras mat ska personalen kunna ge ett korrekt svar på om allergiframkallande medel finns i det som serveras. Men Maria Nylén tror att livsmedelsföretagen snart kommer att bli bättre på det här.
– Det flesta vill ju att det ska bli rätt och är väldigt lyhörda när man säger att de behöver förändra det här, avslutar Nylén.