Callcenterföretaget Greencaller kan ha drabbat Kungälvsbor

273
Bolaget lockade med vinster som istället visade sig vara abonnemang på hälsokostpiller. (Bildens produkt har ingenting med artikeln att göra). | Foto: stevepb/Pixabay CC0 1.0

Callcenterföretaget Greencaller AB i konkurs döms av Patent- och marknadsdomstolen att betala 750 000 kronor i vite till staten för att bolaget brutit mot Konsumentombudsmannens föreläggande. Bolaget lockade med vinster som istället visade sig vara abonnemang på hälsokostpiller. Detta skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Bolaget lockade med vinster

I domen skrivs att Greencaller AB vid marknadsföring gentemot konsument har påstått att denna har erhållit en vinst, trots att så inte varit fallet. Vidare har man vid telefonförsäljning underlåtit att ange samtalets syfte när man ringt upp. Bolaget har inte heller lämnar klar och begriplig information om den marknadsförda prenumerationen och dess pris eller och inte heller lämnat tydlig, korrekt och begriplig information om konsumentens ångerrätt i rimlig tid innan distansavtalet ingåtts avseende hur konsumenten skall gå tillväga vid ånger av köpet. Inte heller hur sådant skall beräknas och vilka konsekvenser det kan få för konsumenten om köpet ångras.