Återinvigning av Mimers Hus i Kungälv

195
På lördag 1 oktober klockan 15.00 invigningstalar Miguel Odhner men redan under invigningsveckan ser vi artister som Svante Thuresson (bilden), David Carbe och en hyllning till Björn Afzelius. | Foto: Frankie Fouganthin (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

På måndag – 26 september – börjar återinvigningsveckan av Mimers Hus. Mimers hus byggdes 2004 ur en stark vision om ett levande kulturhus och ett centrum för lärande och bildning. Visionen håller fortfarande och huset har nu fått ett ännu mer modernt inre, bättre anpassade lokaler och nya möbler. Mimers hus har nu funnits i 12 år och många av möblerna har hunnit bli slitna eller gå sönder.

På lördag 1 oktober klockan 15.00 invigningstalar Miguel Odhner men redan under invigningsveckan ser vi artister som Svante Thuresson, David Carbe och en hyllning till Björn Afzelius. | Pressbild
David Carbe på plats vid invigningen av Mimers Hus. | Pressbild

Vissa inventarier fanns kvar sedan Kongahällatiden. Huset behövde en allmän uppfräschning. Det kom in många tankar och önskemål från medborgare om hur kulturhuset kunde utvecklas. Ett starkt önskemål som kom från många olika grupper var ett mysigare kafé. Från flera håll drevs även frågan om en tydligare mötesplats för barn och unga centralt i Kungälv, bland annat från ungdomsfullmäktige och flera av de politiska partiernas ungdomsförbund, berättar man på kommunens webbsida.

erbjuda mer verksamhet och skapa en kreativ miljö

Varför har man byggt om

Syftet med ombyggnationen är att kunna ta emot fler målgrupper, erbjuda mer verksamhet och skapa en kreativ miljö som stimulerar till läsning, skapande och lärande för olika åldrar och behov. Kaféet har fått en bättre placering och en helt annan inramning. Det är nu en mycket mera integrerad del i kulturhuset. Beslutet att bygga om och satsa på att utveckla Mimers kulturhus är sprunget ur det politiska målet att göra rätt från början och satsa på barn och unga.

Så här gick det till

Kommunen tillsammans med fastighetsägaren genomförde en förstudie i hur lokalerna kunde anpassas för att nå målsättningen. Man tittade bland annat på andra kulturhus i Sverige och Danmark. Målet var att hitta bästa användningen av husets ytor. För att kunna ta emot fler besökare och målgrupper. Det fanns ett särskilt fokus på att anpassa entréplanet för verksamhet riktat till barn och unga. Själva ombyggnationen genomfördes under hösten 2015 och bekostades av fastighetsägaren.
Därefter genomfördes ett flertal workshops med olika målgrupper. Medborgarförslag från många håll strömmade in. Allt samlades i en verksamhetsbeskrivning för hur huset skulle användas och möbleras.

Så här blir skillnaden för de olika målgrupperna

De yngre barnen uttryckte att de ville ha miljöer som inbjuder till lärande och utforskande genom lek och skapande. Resultatet har bland annat blivit en skaparverkstad, lekytor, ny sagogrotta, en sittskulptur för bilderböcker och en rutschkana. Ungdomarna beskrev att de ville ha en plats att hänga, mötas och få utlopp för kreativitet. Resultatet har blivit mjuka, bekväma möbler och en öppen verksamhet med skapande förtecken. Denna del kallar vi KultLab. KultLabbet kommer att fungera som en kulturell fritidsgård med öppen skapande verksamhet. Målgruppen vuxna och studerande beskrev bland annat behovet av lugnare ytor och vrår för mer koncentrerad aktivitet och läsning. Vi har nu samlat tidskrifterna som är en mycket populär besöksanledning, inte minst hos målgruppen äldre. Dessa inryms numera i en exklusiv läspaviljong med mjuka och sköna fåtöljer. De övre planen i biblioteket har i allmänhet anpassats till stillsammare aktiviteter som kräver koncentration och studiero.