Äldre i Kungälv – fri öppenvård över 85 år

122
Foto: DarcoStojanovic/Pixabay
Från den första januari blir det gratis för personer över 85 år att besöka läkare inom öppenvården | Foto: DarcoStojanovic/Pixabay

En glad nyhet får man väl kalla det även om det inte är roligt att behöva gå till läkaren. Från den första januari blir det gratis för personer över 85 år att besöka läkare inom öppenvården. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) har sagt att det idag finns en risk att äldre låter bli att gå till läkaren på grund av kostnaden.

jättebra att den här reformen genomförs

Men Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, räknar inte med att äldre kommer att uppsöka vården oftare för att det nu blir gratis. –Men om vi skulle se en ökad tillströmning av sjuka äldre är det ju jättebra att den här reformen genomförs, så att den här patientgruppen i så fall har möjlighet att få den vård som de har rätt till, säger hon, och konstaterar att landstinget i så fall skulle behöva utöka sin kapacitet berättar idag Nyheter4.com.